Benvingudes, benvinguts

L’actual projecte sorgeix de la iniciativa de tres persones que coincideixen en la manera d’entendre la justícia social com un dret que iguala a totes les persones. És una idea que busca vincular dues realitats, la social i la rural, per generar projectes laborals i vitals que acompanyin a persones de coŀlectius vulnerables.

Creiem fermament en la possibilitat de generar canvis reals allà on les diferències són encara presents. Entenem aquest projecte com una forma de vida que requereix un compromís. Però no només d'aquells que promouen iniciatives socials, sinó del conjunt de la societat. En aquest sentit la nostra intenció és generar precisament una plataforma on puguin confluir persones amb necessitats, però també persones disposades a implicar-se.